דלתות חוסכות במקום

עצה זו רלוונטית לבתים קטנים עם רהיטים מעוצבים או בתים בהם החדר המיועד להתקנת דלת נמצא בתוך מסדרון צר וצפוף. במקרה זה מומלץ להתקין דלת הזזה אשר לא תזדקק לציר פתיחה רחב. חשוב להבין שהדלת אינה יוצרת חדר יבש, ולכן אם מטרתכם היא לייבש את החדר לשם הפיכתו לאולפן או חדר שרתים – עדיין תזדקקו לדלת ציר, שכן רק היא מסוגלת לאטום לחלוטין את החדר לו נדרשת ההתקנה.

מנגנוני נעילה של דלתות פנים

מומלץ להימנע מדלתות הניתנות לנעילה פנימית אם יש לכם ילדים קטנים בבית. ניסין העבר הוכיח שגם הוראות שלכם לתפעול הדלת ושחרורה מנעילה לא ישאו פרי, והילדים צפויים להישאר בלחץ. לכן, מוטב מראש להימנע מדלת כזו, אלא אם כן מדובר בדלת מנעול חריץ. זהו חריץ הנמצא על המנעול בחלק החיצוני של הדלת, וגירודו עם מטבע או דיסקית מתכת יכולה לשחרר את המנעול מנעילה. כמו כן, מומלץ להימנע כליל מהתקנת מנעול PUBLOCKכמנעול לדלתות פנים. זהו מנעול המבצע גם את הפעולה ההפוכה לזו שצויינה זה עתה: ניתן בטריקה לנעול את את החדר. במצב כזה תזדקקו לפורץ מנעולים שיפתח את הדלת, ולאחר מכן להתקנת PUBLOCKחדש באלפי שקלים. לפיכך, מוטב להימנע ממנגנוני נעילה חיצונית בדלתות פנים.